Apply

Tải lên

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

[ĐÀ NẴNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Số lượng: 01

Hằng ngày:

 • Thực hiện các công việc của kế toán nội bộ và kế toán thuế;
 • Thu thập và kiểm tra chứng từ, hóa đơn của doanh nghiệp phát sinh để thực hiện hạch toán, kê khai;
 • Thực hiện thu thập thông tin các khoản tiền chi, tiền gửi, tiền thu vào sổ quỹ có liên quan tới những hoạt động của doanh nghiệp;
 • Giao dịch với ngân hàng;
 • Nhập, theo dõi bộ chứng từ tạm ứng - hoàn ứng;
 • Nhập, theo dõi, kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu và phải trả;
 • Nhập, theo dõi, báo cáo:tiền mặt, TGNH;
 • Nhập, theo dõi công tác phí, chi phí công ty;
 • Hoàn thiện thủ tục thanh toán theo đề xuất của nhân viên;
 • Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: hạch toán thu nhập, chi phí. khấu hao tài sản cố định, công nợ, ... theo quy định của kế toán và các chế độ, chính sách thuế hiện hành lên phần mềm kế toán;
 • Phối hợp với bộ phận Nhân sự: theo dõi hợp đồng nhân viên, CTV, tính thuế TNCN cho CTV;
 • Hỗ trợ các phòng ban dưới sự chỉ đạo của KTT.

Hằng tháng:

 • Hỗ trợ nhân sự tính chi phí chi trả cho CTV;
 • Phối hợp nhân sự kiểm tra lương BHXH. Thực hiện các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, ...;
 • Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ,… và hạch toán các khoản chi phí đó;
 • Tính khấu hao tài sản cố định, hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ;
 • Lập báo cáo thuế theo quy định;
 • Hỗ trợ bộ phận Sales làm nghiệm thu, báo cáo hoàn thành sản phẩm;
 • Xuất hóa đơn, trình ký, gửi bộ chứng từ cho khách hàng;
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý;
 • In chứng từ, sổ sách, tài liệu liên quan tới công việc kế toán theo yêu cầu.

Hằng quý:

 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu để lên bảng kê mua vào - bán ra;
 • Kiểm tra tổng hợp doanh thu;
 • Lên báo cáo thuế quý;
 • Phối hợp nhân sự kiểm tra thuế TNCN;
 • Tập hợp số liệu để KTT lên báo cáo tài chính.

Cuối năm:

 • Soát xét chứng từ, điều chỉnh số liệu sai soát (nếu có) dưới đự điều hành của KTT;
 • Tập hợp số liệu, hỗ trợ KTT lên báo cáo tài chính năm;
 • Hỗ trợ KTT kê khai và nộp báo cáo thuế theo quy định;
 • In, đóng tập chứng từ lưu trữ hàng năm theo quy định.

[HN] Ruby on Rails Developer

Số lượng: 1

 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng web mới;
 • Bảo trì và khắc phục sự cố các ứng dụng web hiện có;
 • Thiết kế, xây dựng và duy trì code Ruby hiệu quả, có thể tái sử dụng và đáng tin cậy;
 • Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng được phát triển bởi các lập trình viên front-end với server-side logic;
 • Kết nối các ứng dụng với các web server phụ.
   

C#.NET DEVELOPER

Số lượng: 01

 • Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .NET;
 • Tối ưu hiệu suất xử lý của các sản phẩm, dịch vụ hiện có;
 • Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu các chức năng của hệ thống;
 • Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới để ứng dụng xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới;
 • Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.

[HN] iOS Developer

Số lượng: 1

 • Phát triển ứng dụng mobile cho khách hàng Nhật Bản 
 • Fix bug và tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng.
 • Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp

[HN] AI Leader

Số lượng: 1

 • Providing technical leadership to guide a team of full-stack software developers who operate on both front-end and back-end systems for AI solutions
 • Building a team of AI solution developers with a diverse set of skills encompassing data sourcing, data management, machine learning and deep learning engineering expertise, modern technical architecture, and functional domain expertise
 • Prototyping and demonstrating advanced solutions for clients in consulting and advisory environments
 • Coordinating with different functional teams to implement models into the production system and monitor the outcome

[HN] AI Engineer

Số lượng: 1

 • Thiết kế, triển khai và đánh giá các thuật toán AI
 • Xây dựng model Machine Learning
 • Phân tích, xử lý dữ liệu (hình ảnh, video…) chuẩn bị cho quá trình training
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chatbot, Text Normalization, …
 • Tích hợp AI model vào các hệ thống ứng dụng
 • Tham gia các cuộc thảo luận nhóm, cải tiến quy trình làm việc, thực hiện sáng kiến mới phù hợp
   

[HN] PHP Developer

Số lượng: 1

 • Xây dựng và phát triển các website theo yêu cầu của khách hàng.
 • Thực hiện Thiết kế(BD, DD), develop, maintenance, fix bugs, upgrade… hệ thống.
 • Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

PERL DEVELOPER

Số lượng: 01

- Tham gia lập trình và phát triển service bằng ngôn ngữ Perl;

- Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;

- Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật; 

- Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả;

- Duy trì và phát triển các tính năng, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của Công ty.

Ruby On Rails Developer

Số lượng: 04

• Thiết kế và phát triển các ứng dụng web mới;

• Bảo trì và khắc phục sự cố các ứng dụng web hiện có;

• Thiết kế, xây dựng và duy trì code Ruby hiệu quả, có thể tái sử dụng và đáng tin cậy;

• Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng được phát triển bởi các lập trình viên front-end với server-side logic;

• Kết nối các ứng dụng với các web server phụ.

PROJECT MANAGER

Số lượng: 02

 • Có kiến thức về các kỹ năng mềm là lợi thế (kỹ năng comunication, kỹ năng thuyết trình....);
 • Có hiểu biết chuyên sâu về 1 trong các ngôn ngữ: PHP, .NET, Java, Python là lợi thế;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt.

VB.NET DEVELOPER

Số lượng: 1

- Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .NET;
- Tối ưu hiệu xuất xử lý của các sản phẩm, dịch vụ hiện có;
- Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng hệ thống.

Python Developer

Số lượng: 1

- Tham gia lập trình và phát triển web/service bằng ngôn ngữ Python;
- Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
- Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật;
- Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật;
- Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của Công ty;
- Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của Công ty.

JAVA DEVELOPER

Số lượng: 03

 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng web mới với ngôn ngữ Java;
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật; 
 • Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả;
 • Thiết kế, xây dựng và duy trì code Java hiệu quả, có thể tái sử dụng và đáng tin cậy;
 • Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng được phát triển bởi các lập trình viên front-end với server-side logic;
 • Kết nối các ứng dụng với các web server phụ.

English Sales Staff

Số lượng: 1

 • Presenting the company’s services and products professionally via conference call or face-to-face meeting.
 • Explaining services and software solution value proposition to prospective customers, collect customer’s needs.
 • Preparing for client demos; work with the delivery team to develop a solution proposal that includes scope, assumptions, implementation plan, technology solution option, and recommendations in addition to price estimates. 
 • Find new customers through email, phone, website and other data sources.
 • Meet with existing and potential clients regularly and listen to their requirements or collect information and make concrete relationships.

BrSE Talent

Số lượng: 1

- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm và đưa các giải pháp phù hợp
- Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và PM trong việc quản lý dự án 
- Tham gia điều phối và thảo luận dự án giữa 2 phía Nhật-Việt

Java Developer

Số lượng: 02

- Xây dựng, triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java;
- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và nâng cấp hệ thống;
- Tham gia vào các dự án lớn: điện tử viễn thông, smart retail, giao thông thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế,...