Tuyển dụng

Công việc nổi bật

[HCM] LEADER - FULL STACK DEVELOPER

Số lượng: 1

 • Lãnh đạo và quản lý nhóm phát triển để đảm bảo hiệu suất cao và đạt được các mục tiêu dự án.
 • Phát triển và duy trì ứng dụng web và hệ thống theo yêu cầu.
 • Thiết kế, triển khai và bảo trì các hệ thống.
 • Nắm vững, tiếp cận nhanh kỹ thuật mới nhất để đảm bảo sự đa dạng và linh hoạt trong công việc.
Xem chi tiết

[HN] COMTOR

Số lượng: 1

Xem chi tiết

Middle Mobile Developer

Số lượng: 1

- Lập trình và phát triển các sản phẩm trên nền tảng Mobile App (iOS hoặc Android)
- Phối hợp cùng các thành viên trong team thực hiện lập trình các sản phẩm, chức năng trên Mobile App
- Sửa lỗi phát sinh và cải thiện hiệu suất hoạt động của ứng dụng
- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng, tiến độ lập trình
- Chịu trách nhiệm về các tính năng mà mình phát triển end-to-end
- Quyết định phương pháp lập trình và cách thức xử lý trong quá trình sản phẩm
- Xây dựng các định hướng về phát triển cấu trúc, khung nền tảng để phát triển
- Có khả năng qua nhật công tác là một lợi thế.

Xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Số lượng: 1

 • Nghiên cứu, phân tích thị trường & lựa chọn thị trường, đối tác tiềm năng để tiếp cận.
 • Tiếp cận, đàm phán hợp tác với các đối tác (Trung tâm du học, trung tâm xuất nhập khẩu, Cty lữ hành, du lịch….) theo cơ chế, chính sách hợp tác phù hợp với ngân sách công ty.
 • Theo dõi, hỗ trợ chuyển đổi & phát sinh doanh số tại thị trường tiềm năng.
 • Chuyển giao các thông tin cần thiết và phối hợp các bộ phận xử lý các vấn đề phát sinh.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Xem chi tiết

[HN/ĐN] JUNIOR C# .NET DEVELOPER

Số lượng: 10

- Phát triển các ứng dụng desktop, Web trên nền tảng .Net Framework.
- Thực hiện các task, nghiên cứu theo yêu cầu của Leader.
- Học cách lập trình, kiểm thử và triển khai ứng dụng đáp ứng các yêu cầu cơ bản về hiệu suất và bảo mật.
- Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

Xem chi tiết

[HN/ĐN] MIDDLE C# .NET DEVELOPER

Số lượng: 10

- Phát triển các ứng dụng desktop, Web trên nền tảng .Net Framework/.Net Core.
- Phát triển và duy trì ứng dụng .NET dưới sự hướng dẫn của các Senior Developer hoặc Technical Lead.
- Lập trình, kiểm thử, và triển khai ứng dụng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và bảo mật.
- Đóng góp vào thiết kế và xây dựng các tính năng mới và cải thiện.
- Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác của đội phát triển để đảm bảo tính thống nhất và hiệu suất của ứng dụng.
- Xây dựng và duy trì tài liệu kỹ thuật, bao gồm mã nguồn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu hệ thống.
- Tham gia vào việc đánh giá, đề xuất và triển khai các công nghệ và công cụ mới để cải thiện hiệu suất và tính năng của ứng dụng.
- Hỗ trợ việc xử lý và giải quyết các sự cố và vấn đề liên quan đến ứng dụng.
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mã nguồn, bảo mật và quy trình phát triển của công ty.

Xem chi tiết

[ĐN/ HN] SENIOR C# .NET DEVELOPER

Số lượng: 5

- Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .NET Framework / .NET Core.
- Thiết kế, tối ưu hiệu suất xử lý của các hệ thống, sản phẩm, dịch vụ hiện có.
- Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu các chức năng của hệ thống.
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.
- Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác của đội phát triển để đảm bảo tính thống nhất và hiệu suất của ứng dụng.
- Tham gia vào việc đánh giá, đề xuất, triển khai các công nghệ và công cụ mới để cải thiện hiệu suất và tính năng của ứng dụng.
- Hỗ trợ việc xử lý và giải quyết các sự cố và vấn đề liên quan đến ứng dụng.
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mã nguồn, bảo mật và quy trình phát triển của công ty.

Xem chi tiết

[ĐN] .NET DEVELOPER

Số lượng: 02

 • Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .NET;
 • Tối ưu hiệu suất xử lý của các sản phẩm, dịch vụ hiện có;
 • Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu các chức năng của hệ thống;
 • Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới để ứng dụng xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới;
 • Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.
Xem chi tiết

PHP DEVELOPER

Số lượng: 01

+ Tham gia phân tích yêu cầu từ khách hàng hàng, thiết kế hệ thống, database
+ Tham gia phát triển các dự án của công ty và khách hàng
+ Hỗ trợ kiểm thử và sửa lỗi
+ Tham gia nghiên cứu công nghệ mới

Xem chi tiết

CÔNG VIỆC GẦN ĐÂY

[HCM] LEADER - FULL STACK DEVELOPER

[HCM] LEADER - FULL STACK DEVELOPER

 • Lãnh đạo và quản lý nhóm phát triển để đảm bảo hiệu suất cao và đạt được các mục tiêu dự án.
 • Phát triển và duy trì ứng dụng web và hệ thống theo yêu cầu.
 • Thiết kế, triển khai và bảo trì các hệ thống.
 • Nắm vững, tiếp cận nhanh kỹ thuật mới nhất để đảm bảo sự đa dạng và linh hoạt trong công việc.

HỒ CHÍ MINH

LEADER

Số lượng: 1

Xem chi tiết
[ĐN] Java Developer

[ĐN] Java Developer

Đà Nẵng

3 năm

Java, Spring Boot, Docker, Cloud Service, Design Pattern, ReactJS/VueJS/Angular

Middle

Số lượng: 1

Xem chi tiết
[ĐN] BUSINESS ANALYST

[ĐN] BUSINESS ANALYST

Đà Nẵng

2 năm

Số lượng: 01

Xem chi tiết
JUNIOR/ MIDDLE MOBILE DEVELOPER

JUNIOR/ MIDDLE MOBILE DEVELOPER

 • Tham gia phát triển các ứng dụng mobile (iOS và Android)
 • Phối hợp cùng các thành viên trong team, phát triển các chức năng theo yêu cầu của khách hàng
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu năng, chất lượng sản phẩm
 • Điều tra, sửa lỗi phát sinh nếu có

HÀ NỘI

1 năm

Số lượng: 1

Xem chi tiết
[HN] COMTOR

[HN] COMTOR

Hà Nội

Không có

Số lượng: 1

Xem chi tiết
Middle Mobile Developer

Middle Mobile Developer

- Lập trình và phát triển các sản phẩm trên nền tảng Mobile App (iOS hoặc Android)
- Phối hợp cùng các thành viên trong team thực hiện lập trình các sản phẩm, chức năng trên Mobile App
- Sửa lỗi phát sinh và cải thiện hiệu suất hoạt động của ứng dụng
- Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng, tiến độ lập trình
- Chịu trách nhiệm về các tính năng mà mình phát triển end-to-end
- Quyết định phương pháp lập trình và cách thức xử lý trong quá trình sản phẩm
- Xây dựng các định hướng về phát triển cấu trúc, khung nền tảng để phát triển
- Có khả năng qua nhật công tác là một lợi thế.

Đà Nẵng

3

Số lượng: 1

Xem chi tiết
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 • Nghiên cứu, phân tích thị trường & lựa chọn thị trường, đối tác tiềm năng để tiếp cận.
 • Tiếp cận, đàm phán hợp tác với các đối tác (Trung tâm du học, trung tâm xuất nhập khẩu, Cty lữ hành, du lịch….) theo cơ chế, chính sách hợp tác phù hợp với ngân sách công ty.
 • Theo dõi, hỗ trợ chuyển đổi & phát sinh doanh số tại thị trường tiềm năng.
 • Chuyển giao các thông tin cần thiết và phối hợp các bộ phận xử lý các vấn đề phát sinh.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
 • Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Hà Nội

Số lượng: 1

Xem chi tiết
Fresher C# .NET Developer

Fresher C# .NET Developer

- Phát triển các ứng dụng desktop, Web trên nền tảng .Net Framework.

- Thực hiện các task, nghiên cứu theo yêu cầu của Leader.

- Học cách lập trình, kiểm thử và triển khai ứng dụng đáp ứng các yêu cầu cơ bản về hiệu suất và bảo mật.

- Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

Đà Nẵng/ Hà Nội

Số lượng: 10

Xem chi tiết
[Hà Nội] Comtor Leader

[Hà Nội] Comtor Leader

 • Biên phiên dịch Nhật - Việt (và ngược lại) các tài liệu thiết kế, test case, tài liệu kỹ thuật, quy trình công việc,... của dự án phần mềm
 • Lên kế hoạch dịch cho nhiều dự án hoặc nhiều comtor thuộc một dự án
 • Review output tài liệu đầu ra cho các dự án
 • Đóng vai trò phiên dịch trong các cuộc họp với khách hàng Nhật
 • Có trách nhiệm trong việc kết nối giữa team và khách hàng
 • Quản lý team Comtor, xây dựng các hoạt động training/mentor cho các thành viên
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ

Tầng 4, Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng: 1

Xem chi tiết
[HN/ĐN] JUNIOR C# .NET DEVELOPER

[HN/ĐN] JUNIOR C# .NET DEVELOPER

- Phát triển các ứng dụng desktop, Web trên nền tảng .Net Framework.
- Thực hiện các task, nghiên cứu theo yêu cầu của Leader.
- Học cách lập trình, kiểm thử và triển khai ứng dụng đáp ứng các yêu cầu cơ bản về hiệu suất và bảo mật.
- Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

Đà Nẵng/ Hà Nội

Số lượng: 10

Xem chi tiết
[HN/ĐN] MIDDLE C# .NET DEVELOPER

[HN/ĐN] MIDDLE C# .NET DEVELOPER

- Phát triển các ứng dụng desktop, Web trên nền tảng .Net Framework/.Net Core.
- Phát triển và duy trì ứng dụng .NET dưới sự hướng dẫn của các Senior Developer hoặc Technical Lead.
- Lập trình, kiểm thử, và triển khai ứng dụng đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và bảo mật.
- Đóng góp vào thiết kế và xây dựng các tính năng mới và cải thiện.
- Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác của đội phát triển để đảm bảo tính thống nhất và hiệu suất của ứng dụng.
- Xây dựng và duy trì tài liệu kỹ thuật, bao gồm mã nguồn, hướng dẫn sử dụng và tài liệu hệ thống.
- Tham gia vào việc đánh giá, đề xuất và triển khai các công nghệ và công cụ mới để cải thiện hiệu suất và tính năng của ứng dụng.
- Hỗ trợ việc xử lý và giải quyết các sự cố và vấn đề liên quan đến ứng dụng.
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn mã nguồn, bảo mật và quy trình phát triển của công ty.

Đà Nẵng/ Hà Nội

Từ 3 năm

Số lượng: 10

Xem chi tiết
BRSE

BRSE

 • Làm về hệ thống thông tin y tế cho bệnh viện
 • Làm việc trực tiếp với khách hàng, clear yêu cầu
 • Phân chia task cho offshore developer
 • Develop, review để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra

Việt Nam/ Nhật Bản

Số lượng: 1

Xem chi tiết

Bạn vẫn chưa tìm được vị trí tuyển phù hợp?

Đừng lo, hãy gửi CV cho chúng tôi qua địa chỉ email: careers@rikai.technology ngay! Chúng tôi luôn mong muốn chào đón những tiềm năng cho các dự án sắp đến, và biết đâu chúng ta lại có cơ hội được ngồi chung dưới mái nhà Rikai bạn nhỉ? :)