Tuyển dụng

Công việc nổi bật

HR GENERALIST

Số lượng: 01

 • Tìm kiếm ứng viên CNTT, sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên tiềm năng và sắp xếp các cuộc hẹn phỏng vấn;

 • Phát triển mối quan hệ giữa công ty và đối tác để thu hút nguồn ứng viên tốt;

 • Lên kế hoạch cho các hoạt động truyền thông tuyển dụng hiệu quả;

 • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động do phòng nhân sự thực hiện (sự kiện nội bộ, sự kiện tuyển dụng,…);

 • Hỗ trợ quản lý trong việc tổng hợp và phân tích dữ liệu nội bộ;

 • Xử lý các câu hỏi của ứng viên và nhân viên liên quan đến các chính sách và phúc lợi của công ty;

 • Các nhiệm vụ khác được giao từ Trưởng bộ phận Nhân sự.

Xem chi tiết

.NET DEVELOPER [ĐÀ NẴNG]

Số lượng: 02

 • Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .NET;
 • Tối ưu hiệu suất xử lý của các sản phẩm, dịch vụ hiện có;
 • Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu các chức năng của hệ thống;
 • Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới để ứng dụng xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới.
Xem chi tiết

iOS DEVELOPER

Số lượng: 01

 • Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile iOS:
 • Lập trình và tích hợp với các module của đối tác;
 • Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới,...;
 • Phối hợp với các thành viên nhóm dự án khác dưới sự điều phối của quản lý trực tiếp.
Xem chi tiết

Ruby On Rails Developer

Số lượng: 02

• Thiết kế và phát triển các ứng dụng web mới;

• Bảo trì và khắc phục sự cố các ứng dụng web hiện có;

• Thiết kế, xây dựng và duy trì code Ruby hiệu quả, có thể tái sử dụng và đáng tin cậy;

• Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng được phát triển bởi các lập trình viên front-end với server-side logic;

• Kết nối các ứng dụng với các web server phụ.

Xem chi tiết

PROJECT MANAGER

Số lượng: 02

 • Có kiến thức về các kỹ năng mềm là lợi thế (kỹ năng comunication, kỹ năng thuyết trình....);
 • Có hiểu biết chuyên sâu về 1 trong các ngôn ngữ: PHP, .NET, Java, Python là lợi thế;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt.
Xem chi tiết

JAVA DEVELOPER

Số lượng: 03

 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng web mới với ngôn ngữ Java;
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật; 
 • Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả;
 • Thiết kế, xây dựng và duy trì code Java hiệu quả, có thể tái sử dụng và đáng tin cậy;
 • Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng được phát triển bởi các lập trình viên front-end với server-side logic;
 • Kết nối các ứng dụng với các web server phụ.
Xem chi tiết

VUEJS DEVELOPER

Số lượng: 02

 • Có kinh nghiệm modern frontend (webpack, typescript, lint…);
 • Có kinh nghiệm làm việc với Rest API và databases;
 • Có kiến thức, kỹ năng CSS, CSS preprocessors;
 • Có kiến thức về thiết kế UI/UX, responsive multi screen.

 •  
Xem chi tiết

REACTJS DEVELOPER

Số lượng: 3

 • Phát triển và hỗ trợ bảo trì product mới cho khách hàng (là 1 startup với 1 production siêu hot về communication and workspace);

 • Phát triển UI component, theme cho khách hàng Nhật trên nhiều lĩnh vực. Được làm việc trực tiếp với khách hàng;

 • Đọc hiểu requirement, đưa ra các suggestion cho khách hàng.

Xem chi tiết

CÔNG VIỆC GẦN ĐÂY

HR GENERALIST

HR GENERALIST

 • Tìm kiếm ứng viên CNTT, sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên tiềm năng và sắp xếp các cuộc hẹn phỏng vấn;

 • Phát triển mối quan hệ giữa công ty và đối tác để thu hút nguồn ứng viên tốt;

 • Lên kế hoạch cho các hoạt động truyền thông tuyển dụng hiệu quả;

 • Hỗ trợ tổ chức các hoạt động do phòng nhân sự thực hiện (sự kiện nội bộ, sự kiện tuyển dụng,…);

 • Hỗ trợ quản lý trong việc tổng hợp và phân tích dữ liệu nội bộ;

 • Xử lý các câu hỏi của ứng viên và nhân viên liên quan đến các chính sách và phúc lợi của công ty;

 • Các nhiệm vụ khác được giao từ Trưởng bộ phận Nhân sự.

Đà Nẵng

Từ 01 năm

Số lượng: 01

Xem chi tiết
.NET DEVELOPER [ĐÀ NẴNG]

.NET DEVELOPER [ĐÀ NẴNG]

 • Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .NET;
 • Tối ưu hiệu suất xử lý của các sản phẩm, dịch vụ hiện có;
 • Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu các chức năng của hệ thống;
 • Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới để ứng dụng xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới.

Đà Nẵng

Từ 01 năm

Số lượng: 02

Xem chi tiết
iOS DEVELOPER

iOS DEVELOPER

 • Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile iOS:
 • Lập trình và tích hợp với các module của đối tác;
 • Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới,...;
 • Phối hợp với các thành viên nhóm dự án khác dưới sự điều phối của quản lý trực tiếp.

Đà Nẵng

Junior/ Middle/ Senior

Số lượng: 01

Xem chi tiết
Ruby On Rails Developer

Ruby On Rails Developer

• Thiết kế và phát triển các ứng dụng web mới;

• Bảo trì và khắc phục sự cố các ứng dụng web hiện có;

• Thiết kế, xây dựng và duy trì code Ruby hiệu quả, có thể tái sử dụng và đáng tin cậy;

• Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng được phát triển bởi các lập trình viên front-end với server-side logic;

• Kết nối các ứng dụng với các web server phụ.

Đà Nẵng

Từ 01 năm

Số lượng: 02

Xem chi tiết
PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER

 • Có kiến thức về các kỹ năng mềm là lợi thế (kỹ năng comunication, kỹ năng thuyết trình....);
 • Có hiểu biết chuyên sâu về 1 trong các ngôn ngữ: PHP, .NET, Java, Python là lợi thế;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt.

Đà Nẵng - Hà Nội

2 năm

Đại học

Số lượng: 02

Xem chi tiết
JAVA DEVELOPER

JAVA DEVELOPER

 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng web mới với ngôn ngữ Java;
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật; 
 • Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả;
 • Thiết kế, xây dựng và duy trì code Java hiệu quả, có thể tái sử dụng và đáng tin cậy;
 • Tích hợp các yếu tố hướng tới người dùng được phát triển bởi các lập trình viên front-end với server-side logic;
 • Kết nối các ứng dụng với các web server phụ.

Đà Nẵng

Từ 02 năm

Junior - Middle - Senior

Số lượng: 03

Xem chi tiết
VUEJS DEVELOPER

VUEJS DEVELOPER

 • Có kinh nghiệm modern frontend (webpack, typescript, lint…);
 • Có kinh nghiệm làm việc với Rest API và databases;
 • Có kiến thức, kỹ năng CSS, CSS preprocessors;
 • Có kiến thức về thiết kế UI/UX, responsive multi screen.

 •  

Đà Nẵng

Junior/ Middle

Số lượng: 02

Xem chi tiết
REACTJS DEVELOPER

REACTJS DEVELOPER

 • Phát triển và hỗ trợ bảo trì product mới cho khách hàng (là 1 startup với 1 production siêu hot về communication and workspace);

 • Phát triển UI component, theme cho khách hàng Nhật trên nhiều lĩnh vực. Được làm việc trực tiếp với khách hàng;

 • Đọc hiểu requirement, đưa ra các suggestion cho khách hàng.

Đà Nẵng

Từ 02 năm

Số lượng: 3

Xem chi tiết

Bạn vẫn chưa tìm được vị trí tuyển phù hợp?

Đừng lo, hãy gửi CV cho chúng tôi qua địa chỉ email: careers@rikai.technology ngay! Chúng tôi luôn mong muốn chào đón những tiềm năng cho các dự án sắp đến, và biết đâu chúng ta lại có cơ hội được ngồi chung dưới mái nhà Rikai bạn nhỉ? :)