Công việc nổi bật

TESTER

Số lượng: 2

- Làm rõ các yêu cầu của đối tác.
- Tạo quan điểm kiểm tra, ma trận kiểm tra, dữ liệu kiểm tra, trường hợp kiểm thử, v.v.
- Thực thi các trường hợp kiểm thử và báo cáo lỗi.
- Đưa ra các vấn đề để test leader kiếm tra.
- Báo cáo kiểm tra chì và PM / PL vào báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

Xem chi tiết

JAVA

Số lượng: 5

- Xây dựng, triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java.
- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và nâng cấp hệ thống.
- Tham gia vào các dự án lớn : điện tử viễn thông, smart retail, giao thông thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế,...

Xem chi tiết

Reactjs

Số lượng: 2

- Làm việc trực tiếp với khách hàng. Biết đoc - viết tiếng Anh cơ bản để làm việc với khách hàng thông qua Slack
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm & research công nghệ mới nhanh
- Có khả năng đọc hiểu requirement, đưa ra các suggestion cho khách hàng
- Khác: Có kinh nghiệm làm việc với Storybook, Stripe, OpenVidu
 

Xem chi tiết

MOBILE Android Kotlin

Số lượng: 1

- Thiết kế và phát triển ứng dụng app mobile native trên 2 nền tảng android & ios

Xem chi tiết

Ruby on Rails

Số lượng:

- Phát triển back-end side, slim, API… & rspec.
- Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.

Xem chi tiết

PHP

Số lượng: 2

- Xây dựng và phát triển các hệ thống EC cho khách hàng Nhật Bản.
- Thực hiện maintenance, fix bugs, upgrade… hệ thống.
- Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

Xem chi tiết

Process Quality Assurance

Số lượng: 01

• Tham gia vào dự án để thu thập thông tin báo cáo quản trị nội bộ
• Theo dõi các chỉ tiêu đánh giá về sản phẩm
• Kiểm tra việc tuân thủ, thực thi quy trình của đơn vị, của đội sản xuất phần mềm
• Tham gia xây dựng/ điều chỉnh, triển khai các quy trình quản lý sản xuất trong đơn vị
• Tham gia đào tạo, hướng dẫn quy trình cho đội dự án, nhân viên mới, đào tạo theo định kỳ
• Đóng góp ý kiến cải tiến, tối ưu quy trình.
 

Xem chi tiết

Project Manager

Số lượng: 01

- Tổ chức quản lý và triển khai các dự án giải pháp dịch vụ phần mềm.
- Lập, quản lý thực hiện kế hoạch dự án thực hiện dự án.
- Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án, đề xuất giải pháp khi có phát sinh....

Xem chi tiết

BrSE

Số lượng:

- Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm… và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam...

Xem chi tiết

CÔNG VIỆC GẦN ĐÂY

TESTER

TESTER

- Làm rõ các yêu cầu của đối tác.
- Tạo quan điểm kiểm tra, ma trận kiểm tra, dữ liệu kiểm tra, trường hợp kiểm thử, v.v.
- Thực thi các trường hợp kiểm thử và báo cáo lỗi.
- Đưa ra các vấn đề để test leader kiếm tra.
- Báo cáo kiểm tra chì và PM / PL vào báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

Đà Nẵng

1 năm

Tiếng Anh

Số lượng: 2

Xem chi tiết
JAVA

JAVA

- Xây dựng, triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java.
- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và nâng cấp hệ thống.
- Tham gia vào các dự án lớn : điện tử viễn thông, smart retail, giao thông thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế,...

Đà Nẵng

1

Số lượng: 5

Xem chi tiết
MOBILE iOS Swift

MOBILE iOS Swift

- Thiết kế và phát triển ứng dụng app mobile native trên 2 nền tảng android & ios

Đà Nẵng

2 năm

Số lượng: 2

Xem chi tiết
Reactjs

Reactjs

- Làm việc trực tiếp với khách hàng. Biết đoc - viết tiếng Anh cơ bản để làm việc với khách hàng thông qua Slack
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm & research công nghệ mới nhanh
- Có khả năng đọc hiểu requirement, đưa ra các suggestion cho khách hàng
- Khác: Có kinh nghiệm làm việc với Storybook, Stripe, OpenVidu
 

Đà Nẵng

Số lượng: 2

Xem chi tiết
MOBILE Android Kotlin

MOBILE Android Kotlin

- Thiết kế và phát triển ứng dụng app mobile native trên 2 nền tảng android & ios

Đà Nẵng

Số lượng: 1

Xem chi tiết
GAME

GAME

- Nghiên cứu, phát triển các dự án game HTML5 multiplatform(PC browser, mobile browser, port app iOS, android) và multiscreen.
- Sử dụng các engine, thư viện hỗ trợ (Pixi.js, TweenMax, Matter.js, Spine JS, ...) cải tiến hoặc tạo mới các game HTML5.
- Nghiên cứu các công nghệ mới nhất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp.

Đà Nẵng

Số lượng: 1

Xem chi tiết
Ruby on Rails

Ruby on Rails

- Phát triển back-end side, slim, API… & rspec.
- Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.

Đà Nẵng

Số lượng:

Xem chi tiết
PHP

PHP

- Xây dựng và phát triển các hệ thống EC cho khách hàng Nhật Bản.
- Thực hiện maintenance, fix bugs, upgrade… hệ thống.
- Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

Đà Nẵng

2 năm

Laravel

Số lượng: 2

Xem chi tiết
Comtor

Comtor

- Thông dịch trong các cuộc họp với khách hàng.
- Hỗ trợ PM dự án xử lý các vấn đề phát sinh trong việc communicate với khách hàng.
- Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật, từ đội dự án.
- Dịch các email, tài liệu trao đổi giữa đội dự án và Khách hàng Nhật .
- Review lại tài liệu của các thành viên.

Đà Nẵng

Senior

Số lượng: 02

Xem chi tiết
Process Quality Assurance

Process Quality Assurance

• Tham gia vào dự án để thu thập thông tin báo cáo quản trị nội bộ
• Theo dõi các chỉ tiêu đánh giá về sản phẩm
• Kiểm tra việc tuân thủ, thực thi quy trình của đơn vị, của đội sản xuất phần mềm
• Tham gia xây dựng/ điều chỉnh, triển khai các quy trình quản lý sản xuất trong đơn vị
• Tham gia đào tạo, hướng dẫn quy trình cho đội dự án, nhân viên mới, đào tạo theo định kỳ
• Đóng góp ý kiến cải tiến, tối ưu quy trình.
 

Đà Nẵng

3 năm

Ngoại ngữ

Đại học

Số lượng: 01

Xem chi tiết
Project Manager

Project Manager

- Tổ chức quản lý và triển khai các dự án giải pháp dịch vụ phần mềm.
- Lập, quản lý thực hiện kế hoạch dự án thực hiện dự án.
- Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án, đề xuất giải pháp khi có phát sinh....

Đà Nẵng

2 năm

Đại học

Số lượng: 01

Xem chi tiết
BrSE

BrSE

- Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm… và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam...

Tokyo

2 năm

Số lượng:

Xem chi tiết

Bạn vẫn chưa tìm được vị trí tuyển phù hợp?

Đừng lo, hãy gửi CV cho chúng tôi qua địa chỉ email: tuyendung@rikai.technology ngay nhé! Chúng tôi luôn mong muốn chào đón những tiềm năng cho các dự án sắp đến, và biết đâu chúng ta lại có cơ hội được ngồi chung dưới mái nhà Rikai bạn nhỉ? :)