Tải lên

CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

VUEJS

Số lượng: 2

 • Có kinh nghiệm modern frontend (webpack, typescript, lint…).
 • Có kinh nghiệm làm việc với Rest API và databases.
 • Có kiến thức, kỹ năng CSS, CSS preprocessors.
 • Có kiến thức về thiết kế UI/UX, responsive multi screen.


 •  

TESTER

Số lượng: 3

- Làm rõ các yêu cầu

- Tạo quan điểm kiểm tra, ma trận kiểm tra, dữ liệu kiểm tra, trường hợp kiểm thử, v.v.

- Thực thi các trường hợp kiểm thử và báo cáo lỗi

- Đưa ra các vấn đề để kiểm tra

- Báo cáo cho TL/PM/PL hàng ngày hoặc hàng tuần

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do leader giao.

JAVA

Số lượng: 5

- Xây dựng, triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java.
- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và nâng cấp hệ thống.
- Tham gia vào các dự án lớn : điện tử viễn thông, smart retail, giao thông thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế,...

MOBILE iOS Swift

Số lượng: 2

- Thiết kế và phát triển ứng dụng app mobile native trên 2 nền tảng android & ios

REACTJS

Số lượng: 2

 • Làm việc trực tiếp với khách hàng.
 • Có khả năng đoc-viết tiếng Anh cơ bản để trao đổi công việc. Có thể giao tiếp trực tiếp là 1 lợi thế.
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm & research công nghệ mới nhanh
 • Có khả năng đọc hiểu requirement, đưa ra các suggestion cho khách hàng

MOBILE Android Kotlin

Số lượng: 1

- Thiết kế và phát triển ứng dụng app mobile native trên 2 nền tảng android & ios

GAME

Số lượng: 1

- Nghiên cứu, phát triển các dự án game HTML5 multiplatform(PC browser, mobile browser, port app iOS, android) và multiscreen.
- Sử dụng các engine, thư viện hỗ trợ (Pixi.js, TweenMax, Matter.js, Spine JS, ...) cải tiến hoặc tạo mới các game HTML5.
- Nghiên cứu các công nghệ mới nhất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp.

RUBY ON RAILS

Số lượng: 2

- Phát triển back-end side, slim, API… & rspec.
- Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.

PHP

Số lượng: 2

- Xây dựng và phát triển các hệ thống EC cho khách hàng Nhật Bản.
- Thực hiện maintenance, fix bugs, upgrade… hệ thống.
- Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

COMTOR

Số lượng: 02

- Thông dịch trong các cuộc họp với khách hàng.
- Hỗ trợ PM dự án xử lý các vấn đề phát sinh trong việc communicate với khách hàng.
- Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật, từ đội dự án.
- Dịch các email, tài liệu trao đổi giữa đội dự án và Khách hàng Nhật .
- Review lại tài liệu của các thành viên.

PQA

Số lượng: 01

 • Đề xuất, xây dựng quy trình sản xuất phần mềm phù hợp với mục tiêu và đặc thù công ty
 • Đề xuất, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm
 • Thiết kế, xây dựng bộ tài liệu quản lý, đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm
 • Đào tạo, hướng dẫn việc thực hiện quy trình cho các bộ phận sản xuất
 • Thực hiện đánh giá định kỳ việc thực hiện quy trình tại các dự án, bộ phận sản xuất


 •  

PROJECT MANAGER

Số lượng: 01

 • Có kiến thức về các kỹ năng mềm là lợi thế (kỹ năng comunication, kỹ năng thuyết trình....);
 • Có hiểu biết chuyên sâu về 1 trong các ngôn ngữ: PHP, .NET, Java, Python là lợi thế;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt.

BrSE

Số lượng:

- Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm… và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam...