Tuyển dụng

Công việc nổi bật

.NET DEVELOPER

Số lượng: 01

• Phát triển dự án liên quan đến desktop application;

• Phát triển plugin dành cho các ứng dụng kiến trúc, vẽ mô hình.

Xem chi tiết

Talent Acquisition

Số lượng: 01

 

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và tham gia lập kế hoạch tuyển dụng;

- Tạo nguồn và quản lý dữ liệu ứng viên;

- Thiết kế thộng báo tuyển dụng và quảng bá trên các kênh tuyển dụng;

- Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp;

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng và hành trình trải nghiệm ứng viên;

- Đo lường hiệu quả tuyển dụng.

Xem chi tiết

BrSE Talent

Số lượng: 1

- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm và đưa các giải pháp phù hợp
- Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và PM trong việc quản lý dự án 
- Tham gia điều phối và thảo luận dự án giữa 2 phía Nhật-Việt

Xem chi tiết

TESTER

Số lượng: 2

- Làm rõ các yêu cầu

- Tạo quan điểm kiểm tra, ma trận kiểm tra, dữ liệu kiểm tra, trường hợp kiểm thử, v.v.

- Thực thi các trường hợp kiểm thử và báo cáo lỗi

- Đưa ra các vấn đề để kiểm tra

- Báo cáo cho TL/PM/PL hàng ngày hoặc hàng tuần

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do leader giao.

Xem chi tiết

Python

Số lượng: 2

- Tham gia lập trình và phát triển web/service bằng ngôn ngữ python
- Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống
- Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật;
- Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật
- Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty
- Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty

Xem chi tiết

VB .NET DEVELOPER

Số lượng: 1

- Lập trình các ứng dụng trên nền tảng .Net 
- Tối ưu hiệu xuất xử lý của các sản phẩm, dịch vụ hiện có.
- Tham gia xuyên suốt các công đoạn thiết kế, xây dựng, phát triển và tối ưu cho các chức năng hệ thống.

Xem chi tiết

NODEJS

Số lượng: 5

- Xây dựng hệ thống api cho web sử dụng NodeJS

- Giao tiếp chủ động với PM và các thành viên khác trong nhóm để liên tục phát triển các tính năng mới và cải thiện chất lượng dự án.

- Viết Unit tests.

- Nghiên cứu công nghệ mới và chia sẻ kiến ​​thức của bạn.

- Đảm bảo tính ổn định của nền tảng và tính khả dụng cho các sản phẩm và nền tảng.

Xem chi tiết

Flutter Developer

Số lượng: 1

 • Phát triển ứng dụng mobile cho khách hàng Nhật Bản 
 • Fix bug và tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng.
 • Báo cáo tiến độ công việc cho quản lý trực tiếp
Xem chi tiết

PROJECT MANAGER

Số lượng: 02

 • Có kiến thức về các kỹ năng mềm là lợi thế (kỹ năng comunication, kỹ năng thuyết trình....);
 • Có hiểu biết chuyên sâu về 1 trong các ngôn ngữ: PHP, .NET, Java, Python là lợi thế;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt.
Xem chi tiết

Android

Số lượng: 2

- Phát triển ứng dụng Mobile

- Xây dựng các thư viện có thể sử dụng lại

- Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng

- Kiến trúc, viết mã một cách chuyên nghiệp

- Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho Quản lý trực tiếp theo định kỳ hoặc đột xuất.

Xem chi tiết

PHP

Số lượng: 2

- Xây dựng và phát triển các hệ thống online payment cho khách hàng Nhật Bản.
- Thực hiện maintenance, fix bugs, upgrade… hệ thống.

- Xây dựng và phát triển các hệ thống Website bằng Laravel (Viết API, UI)
- Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

Xem chi tiết

VUEJS

Số lượng: 2

 • Có kinh nghiệm modern frontend (webpack, typescript, lint…).
 • Có kinh nghiệm làm việc với Rest API và databases.
 • Có kiến thức, kỹ năng CSS, CSS preprocessors.
 • Có kiến thức về thiết kế UI/UX, responsive multi screen.

 •  
Xem chi tiết

Java

Số lượng: 2

- Xây dựng, triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java.
- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và nâng cấp hệ thống.
- Tham gia vào các dự án lớn: điện tử viễn thông, smart retail, giao thông thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế,...

Xem chi tiết

REACTJS

Số lượng: 3

 • Phát triển và hỗ trợ bảo trì product mới cho khách hàng (là 1 startup với 1 production siêu hot về communication and workspace)

 • Phát triển UI component, theme cho khách hàng Nhật trên nhiều lĩnh vực. Được làm việc trực tiếp với khách hàng.

 • Đọc hiểu requirement, đưa ra các suggestion cho khách hàng

Xem chi tiết

RUBY ON RAILS

Số lượng: 2

- Phát triển back-end side, slim, API… & rspec.
- Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.

Xem chi tiết

Angular

Số lượng: 10

- Làm việc với khách hàng Nhật Bản để làm rõ các yêu cầu
- Phát triển các phần tử giao diện người dùng để tích hợp với logic phía máy chủ
- Giải quyết các vấn đề kỹ thuật
- Báo cáo sự cố cho Teamleaders

Xem chi tiết

BrSE

Số lượng: 6

- Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm… và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.

Xem chi tiết

CÔNG VIỆC GẦN ĐÂY

PHP

PHP

- Xây dựng và phát triển các hệ thống online payment cho khách hàng Nhật Bản.
- Thực hiện maintenance, fix bugs, upgrade… hệ thống.

- Xây dựng và phát triển các hệ thống Website bằng Laravel (Viết API, UI)
- Môi trường dự án mở, năng động, có thể research và đề xuất các giải pháp cho team hoặc khách hàng.

Hà Nội - Đà Nẵng

1-3 năm

Laravel

Số lượng: 2

Xem chi tiết
VUEJS

VUEJS

 • Có kinh nghiệm modern frontend (webpack, typescript, lint…).
 • Có kinh nghiệm làm việc với Rest API và databases.
 • Có kiến thức, kỹ năng CSS, CSS preprocessors.
 • Có kiến thức về thiết kế UI/UX, responsive multi screen.

 •  

Đà Nẵng

Số lượng: 2

Xem chi tiết
Java

Java

- Xây dựng, triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java.
- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và nâng cấp hệ thống.
- Tham gia vào các dự án lớn: điện tử viễn thông, smart retail, giao thông thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế,...

Đà Nẵng

2+

Junior - Middle

Số lượng: 2

Xem chi tiết
REACTJS

REACTJS

 • Phát triển và hỗ trợ bảo trì product mới cho khách hàng (là 1 startup với 1 production siêu hot về communication and workspace)

 • Phát triển UI component, theme cho khách hàng Nhật trên nhiều lĩnh vực. Được làm việc trực tiếp với khách hàng.

 • Đọc hiểu requirement, đưa ra các suggestion cho khách hàng

Đà Nẵng

3 năm

Số lượng: 3

Xem chi tiết
RUBY ON RAILS

RUBY ON RAILS

- Phát triển back-end side, slim, API… & rspec.
- Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty - Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.

Đà Nẵng

Junior - Middle

Số lượng: 2

Xem chi tiết
Angular

Angular

- Làm việc với khách hàng Nhật Bản để làm rõ các yêu cầu
- Phát triển các phần tử giao diện người dùng để tích hợp với logic phía máy chủ
- Giải quyết các vấn đề kỹ thuật
- Báo cáo sự cố cho Teamleaders

Đà Nẵng - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Fresher - Junior - Middle - Senior

Đại Học - Cao Đẳng

Số lượng: 10

Xem chi tiết
BrSE

BrSE

- Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm… và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.

Tokyo

1 năm

Cao Đẳng - Đại Học

Số lượng: 6

Xem chi tiết

Bạn vẫn chưa tìm được vị trí tuyển phù hợp?

Đừng lo, hãy gửi CV cho chúng tôi qua địa chỉ email: careers@rikai.technology ngay! Chúng tôi luôn mong muốn chào đón những tiềm năng cho các dự án sắp đến, và biết đâu chúng ta lại có cơ hội được ngồi chung dưới mái nhà Rikai bạn nhỉ? :)